Om oss

Aparo Energi AS har siden etableringen i 2008 jobbet for å bli en spesialist på bergvarmeanlegg. Siden starten har vi levert 500 anlegg over hele Østlandet til privatpersoner og bedrifter.

For kunder som av forskjellige årsaker ikke kan montere bergvarmeanlegg tilbyr vi jordvarme, luft-vann og luft-luft varmepumper.

Totalløsninger

For kunder som bestiller sitt anlegg fra oss tilbyr vi en totalløsning som inkluderer alle deler av en komplett leveranse. Dette inkluderer demontering av eventuelt gammelt utstyr, boring, inngraving, elektrikerarbeid, samt montering og service av det nye anlegget.

I forbindelse med montering av en varmepumpe er ofte behov for å montere nytt eller tilpasse eksisterende utstyr i boligen. Gjennom årene har vi derfor fått god kompetanse på tilkobling og legging av gulvvarmerør, utskifting eller montering av radiatorer og viftekonvektorer, samt tilkobling av varmevekslere til f. eks basseng.

Vi leverer varmepumper over hele Østlandsområdet, og har medarbeidere med høy kompetanse og erfaring fra bransjen.

Service og support

Moderne bergvarmepumper som produseres i dag er driftssikre og har en forventet levetid på mellom 20 og 25 år. Gjennom en serviceavtale får du den hjelpen