Andre typer varmepumper

Andre typer varmepumper

Selv om vi i de fleste tilfeller vil vi anbefale installasjon av bergvarmepumper, vil det i noen tilfeller være mer hensiktsmessig å benytte en annen type varmepumpe. Vi tilbyr derfor også komplette leveranser av jordvarme, luft-vann og luft-luft varmepumper.

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering har stor betydning for effekten og den økonomiske besparelsen ved investering i en varmepumpe.

Kontakt oss – så finner vi den beste løsningen for din bolig.

Jordvarme

En jordvarmepumpe er en type vann/vann varmepumpe som henter opp solenergien som er lagret i jorden via en nedgravd kollektorslange. I likhet med bergvarme henter en jordvarmepumpen varmen fra en kilde som har mer stabil temperatur enn luften.

Ved å installere jordvarmepumpe kan du, avhengig av varmekilden du skifter ut, spare over 60-75 % av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann.

Fordeler med jordvarme:

  • Full effekt hele året også på de kaldeste dagene
  • Ingen utvendige komponenter som er utsatt for vær og vind
  • Ingen utvendig støy
  • Kan benyttes i områder hvor det er lang avstand til grunnfjell
  • Lang levetid (25 år på varmepumpen, 50 år på rørinstallasjon og tilnærmet evig på kollektorrør

Ulempen med jordvarme er at det trengs et stort uteareal for legging av kollektorrør, typisk mellom 300 og 600 m2 for en enebolig. Siden kollektorrørene må graves ca. 1 m ned i bakken er det også en fordel om installasjonen gjøres før plen er anlagt, eller du av andre grunner uansett skal grave på tomten. Jordvarme kan ofte være et godt alternativt på gårder som har tilgang til egne jorder.

Luft-vann

Luft-vann varmepumper er godt egnet for nyere boliger (fra 1997-) under 200 m2 og med et relativt lavt energiforbruk.

En luft-vann varmepumpe består av en utedel med stillegående vifte, en varmeveksler og en varmtvannstank som plasseres i eksisterende fyrrom eller annet egnet sted. Varmeveksleren kobles til vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Et anlegg med luft-vann varmepumpe har en lavere investering enn f.eks. væske-vann varmepumper, og krever ingen grunnarbeider eller boring.

Luft-vann varmepumper gir en besparelse på 50%-60% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. For å få full utnyttelse av en luft/vann varmepumpe forutsetter det at boligen er utstyrt med vannbåren gulvvarme. Vannbåren gulvvarme kan også installeres i eldre hus.

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe, også kalt ventilasjonsvarmepumpe, kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken. Deretter gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

En avtrekksvarmepumpe egner seg godt for deg som:

  • Vil ha en fornybar varmekilde.
  • Har avtrekksventilasjon, men ikke balansert ventilasjon.
  • Bor i leilighet eller en godt isolert bolig med lite varmetap gjennom tak og vegger.
  • Har vannbåren gulvvarme og ønsker et rimelig og plassbesparende alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon.

Luft-luft

Luft-luft varmepumpe er den varmepumpetypen med størst utbredelse i Norge. Den er relativt enkel å montere og er ikke avhengig av vannbåren varme siden innedelen har en stillegående vifte som sprer varmen i luften.

Luft-til- luft-varmepumpe er den rimeligste varianten av varmepumper, og den kan enkelt installeres i eksisterende og nye boliger.

En luft-luft-varmepumpe er en svært effektiv måte å redusere energiforbruket i en bolig. Det er flere grunner til at denne typen varmepumpe også blir kalt «komfort-varmepumpe»: Varmepumpen skaper omrøring på inneluften slik at varmen spres effektivt, varmepumpen kan fungere som kjøleanlegg om sommeren og den renser luften for støv og pollen.