Hva vi leverer

Varmepumper

Grunnideen ved en varmepumpe er å hente energi fra fjell, jord og luft, og omgjør den til varme i hjemmet. Ved å installere varmepumpe for bergvarme sparer du 60-80% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. Da det finnes mange type hus og bygninger vil det være nødvendig med en befaring av eiendommen for å finne ut av hvilken type varmepumpe som vil være best egnet.

I hovedsak finnes det i dag følgende kategorier varmepumper:

Basert på 15 års erfaring med prosjektering, salg, montering og service av varmepumper anbefaler vi montering av bergvarmeanlegg der hvor dette er mulig.

Vannbåren varme

En forutsetning for effektiv bruk av varmepumpe er å fordele varmen rundt i bygningen. Varmen kan fordeles på ulike måter, blant annet via radiatorer, viftekonvektorer eller som gulvvarme. Gjennom mange ulike prosjekter har vi fått god erfaring i å finne den best mulige løsningen.

I eldre hus er det ofte et eksisterende opplegg med radiatorer. Disse kan brukes videre og eventuelt komplementeres med en eller flere viftekonvektorer. I større industribygg er det i de fleste tilfeller mest hensiktsmessig å bruk av ulike typer viftekonvektorer.

I nybygg og ved renovering av boliger er det mest vanlig å benytte gulvvarme.

Aparo Energi as kan bistå i prosjektering og planlegging av riktig varmeløsning for ditt bygg. Vi benytter oss av kjente og velprøvde produkter fra de kjente merkene i Norge.