FAQ

På disse sidene har vi samlet de spørsmålene vi som oftest får. Trivelig lesing!

Aparo Energi

Vi har både ingeniør, rørlegger og elektriker under samme tak og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt luft/vann anlegg uten å involvere andre aktører. Sist, men ikke minst – vi leverer alle former for boligvarme. Når du snakker med oss kan du derfor være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt.

Vi har både ingeniør, rørlegger og elektriker under samme tak og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt jordvarmeanlegg.

Sist, men ikke minst – vi leverer alle former for boligvarme. Når du snakker med oss kan du derfor være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt. Kontakt oss – så finner vi den beste løsningen for din bolig.

I 2008. Vi gleder oss til 20-årsjubileet! Og 100-årsjubileet!

Økonomi

Kostnaden på et komplett opplegg med luft/vann varmepumpe vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et anlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 4 og 6 år. Ta gjerne kontakt med oss for et prisoverslag.

Kostnaden på et komplett jordvarmeanlegg vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et anlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 6 og 8 år. Ta gjerne kontakt med oss for et prisoverslag.

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering har stor betydning for den endelige besparelsen.

Kostnaden på et bergvarmeanlegg vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et bergvarmeanlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 6 og 8 år. For den økonomisk-bevisste tilsvarer det en 12-16% risikofri, skattefri avkastning!

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering, installering og innregulering har stor betydning for den endelige besparelsen.

Bergvarme

Bergvarme, eller grunnvarme som det også kalles, innebærer at det benyttes en varmepumpe til å hente opp varme fra grunnen hvor temperaturen er stabil hele året. For de fleste eneboliger med relativt høyt energiforbruk vil bergvarme være den foretrukne formen for varmekilde.

Ved å installere varmepumpe for bergvarme sparer du 60-80% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. I forhold til varmekilden som er mest nærliggende å sammenligne med, luft-vann varmepumpe, har et bergvarmeanlegg en rekke fordeler:

  • Full effekt hele året og bedre effekt på de kaldeste dagene, når du trenger det som mest
  • Tilnærmet lydløs
  • I motsetning til en luft-vann varmepumpe er det ingen utedel som er utsatt for ising på vinterstid, dette gir flere driftstimer og lavere energiforbruk.
  • Lengre levetid. (15-20 år på varmepumpen, 50 år på rørinstallasjoner, tilnærmet evig på energibrønner.

Har du hage eller gårdsplass, kan du installere bergvarme. Energibrønnen kan plasseres hvor som helst på uteområdet og er ikke avhengig av å plasseres inntil huset.

I tillegg må du ha vannbåren varme, eller planer om å installere dette. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom du uansett skal skifte gulv, er merkostnaden på installasjon av vannbåren varme lavere enn mange tror. Vi kan også levere vannbåren varme i alle varianter.

Kostnaden på et bergvarmeanlegg vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et bergvarmeanlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 6 og 8 år. For den økonomisk-bevisste tilsvarer det en 12-16% risikofri, skattefri avkastning!

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering, installering og innregulering har stor betydning for den endelige besparelsen.

Luft-vann

Vi har både ingeniør, rørlegger og elektriker under samme tak og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt luft/vann anlegg uten å involvere andre aktører. Sist, men ikke minst – vi leverer alle former for boligvarme. Når du snakker med oss kan du derfor være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt.

Kostnaden på et komplett opplegg med luft/vann varmepumpe vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et anlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 4 og 6 år. Ta gjerne kontakt med oss for et prisoverslag.

En luft/vann varmepumpe består av en utedel med stillegående vifte, en varmeveksler og en varmtvannstank som plasseres i eksisterende fyrrom eller annet egnet sted. Varmeveksleren kobles til vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Luft/vann varmepumper er særlig godt egnet for nyere boliger (fra 1997-) under 200 m2 og med et relativt lavt energiforbruk.

Et anlegg med luft/vann varmepumpe har en lavere investering enn f.eks. vann/vann varmepumper, og krever ingen grunnarbeider eller boring.

Våre luft/vann varmepumper gir en besparelse på 50%-60% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. For å få full utnyttelse av en luft/vann varmepumpe forutsetter det at boligen er utstyrt med vannbåren gulvvarme. Vannbåren gulvvarme kan også installeres i eldre hus.

Eier du grunnen boligen står på, bør du uansett vurdere bergvarme. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere beste løsning for deg.

Jordvarme

Vi har både ingeniør, rørlegger og elektriker under samme tak og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt jordvarmeanlegg.

Sist, men ikke minst – vi leverer alle former for boligvarme. Når du snakker med oss kan du derfor være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt. Kontakt oss – så finner vi den beste løsningen for din bolig.

Pr. 3.000 kwt trenger du ca. 100 m2 med uteareal. Jordvarme forutsetter derfor relativt store uteområder, typisk mellom 300 og 600 m2 for en enebolig. Siden rørslyngene må graves ca. 0,5 m ned i bakken er det også en fordel om installasjonen gjøres før plen er anlagt, eller du av andre grunner uansett skal grave på tomten. OBS! Vær oppmerksom på at mange forveksler jordvarme med bergvarme. Bergvarme har ikke de samme kravene til uteareal og derfor en mer hensiktsmessig løsning for de fleste.

I tillegg bør du ha vannbåren varme, eller planer om å installere dette. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom gulvet uansett skal rettes, er ikke merkostnaden høy for å legge vannbåren gulvvarme.

Luft-luft

Dersom du ikke har vannbåren varme (oljefyr) eller planer om å installere dette, kan en luft/luft varmepumpe være et godt supplement til elektrisk oppvarming som for eksempel panelovner. En luft/luft varmepumpe kan monteres i alle boligtyper.

En luft-til-luft varmepumpe vil fungere godt i de fleste hus eller leiligheter. Dagens varmepumper har blitt vesentlig kraftigere og bedre enn de første modellene som kom på markedet for ca. 10 år siden. En moderne varmepumpe er bedre på strømsparing, har høyere ytelse og ikke minst har siste generasjons varmepumper svært god effekt ved lave temperaturer.