Bergvarme

Fordeler med bergvarme:

  • Full effekt hele året også på de kaldeste dagene

  • Ingen utvendige komponenter som er utsatt for vær og vind

  • Ingen utvendig støy

  • Lang levetid (25 år på varmepumpen, 50 år på rørinstallasjon og tilnærmet evig på energibrønnen)

Ved å installere varmepumpe for bergvarme sparer du 60-80% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. Dette oppnås ved å bore et eller flere hull i grunnen (energibrønner). Varmepumpen kobles til disse hullene med en kollektorslange og temperaturforskjellen i den væsken som sirkulerer hentes ut av varmepumpen.

Har du hage eller gårdsplass på eiendommen vil det være mulig å bore en energibrønn.

Ved utfasing av oljefyrer de siste årene har bergvarme vært den foretrukne løsningen. I takt med økende strømpriser har bergvarmeanlegg de siste årene også vist seg som et gunstig alternativ til anlegg som fyres elektrisk.

For å utnytte varmen som varmepumpen produserer må bygningen ha en form for vannbåren varme. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom du uansett skal skifte gulv, er merkostnaden på installasjon av vannbåren varme lavere enn mange tror. Montering av radiatorer og viftekonvektorer vil i mange tilfeller være et godt alternativ.